A szakma alapadatai
Az ágazat megnevezése: Fa-és bútoripar
A szakma megnevezése: Asztalos
A szakma azonosító száma: 4 0722 08 01

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása


Faipari alapszerkezetek készítéséhez rajzot olvas, értelmez. A rajz alapján meghatározza a szükséges műveleteket. Kiválasztja a termék készítéséhez felhasznált alap és segédanyagokat, kézi szerszámokat, kézi kisgépeket. Elkészíti a faipari alapszerkezetet, majd ellenőrzi a minőségét. Kárpitosipari termékre vonatkozó feladatutasítást olvas és értelmez. Kiválasztja a termék készítéséhez felhasznált anyagokat, szerszámokat, megtervezi a szükséges kárpitosipari technológiát. Elvégzi a tartószerkezetre a habanyag ragasztást, a bevonási műveletet és a minőségellenőrzést.

 

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai


Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.


Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése:-
A vizsgatevékenység leírása-
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: -
A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: -
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:-
Az értékelés százalékos formában történik.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább - %-át elérte.

 

Gyakorlati vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Faipari alapszerkezet és kárpitozott ülőlap készítése.
A vizsgatevékenység leírása


I.    vizsgarész: Faipari alapszerkezet készítése
A vizsgázó a vizsgaszervező által megadott előírások alapján elvégzi:
Különböző sarokkötéssel és osztóval kialakított keret készítését műszaki rajz alapján. Feladatai:
-    rajzolja össze az alkatrészeket
-    végezze el a csapozás műveleteit
-    száraz összeállítás után ellenőrizze a méreteket
-    végezze el a belső felületek tisztítását
-    ragassza össze a keretdarabokat
-    a ragasztó megkötés után végezze el a keretdarabok pontos méretre vágását
-    végezze el a felületek csiszolását, tisztítását kézi csiszológéppel
-    készítse el a díszítő marást, és csiszolja meg a keretet A vizsga során tartsa be a munkabiztonsági szabályokat!
A vizsgaszervező vegye figyelembe a következőket:
A keret egy terméken belül tartalmazzon ollós csapozást, vésett csapozást, lapolást. A keret külső élén kézi felsőmarógéppel díszítő marást készítsen.
A keret alkatrészeit a vizsgázó pontos keresztmetszeti méretre megmunkáltan hosszméreti ráhagyással kapja meg.


II.    vizsgarész: Kárpitozott ülőlap készítése:
A vizsgázó a vizsgaszervező által megadott előírások alapján elvégzi: Ülőlap habszivacs párnázatának és bevonásának elkészítését
A vizsgázó a laptermékű ülőlapot és habanyagot méretre vágva kapja meg.
Feladatai:
-    ragassza a habanyagot a tartószerkezetre
-    mérje meg az ülőfelületet
-    szabja ki a bevonó anyagot
-    helyezze fel és szakszerűen igazítsa el a bevonó anyagot
-    kapocsbelövővel rögzítse a bevonó anyagot a tartószerkezethez A vizsga során tartsa be a munkabiztonsági szabályokat!


A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 100 %


A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Keret szerkezeti kötéseinek kialakítása 25 % 
Keret méretpontossága, keret síkban tartása 20%
Keret felület kidolgozása, marási művelet minősége 15% 
A habanyag rögzítése 10%
Bevonási művelet szakszerű elkészítése 20%
Munka- és balesetvédelmi előírások betartása, szerszámok, és kézi kisgépek szakszerű használata 10 % 


A gyakorlati vizsga csak akkor értékelhető, ha mindkét feladat elkészült.
Az értékelés százalékos formában történik.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:   -