Szakképző iskolánkban szakemberek képzése folyik. A 9. évfolyamon ágazati alapképzés zajlik és csak az ágazati vizsga sikeres letétele után történik a szakmaválasztás. 
10-11. évfolyamon a szakmát tanulják a fiatalok elsősorban duális képzés során, azaz vállalatoknál, vállalkozásoknál töltik képzési idejük hátralévő részét. Tanulmányaik lezárásaként szakmai vizsgát tesznek. Lehetőség van rá, hogy a 3 év után a tanulmányok folytatásával 2 év alatt érettségit szerezzen a diák.


Az első tanévben általános szakképzési ösztöndíjat kap minden tanuló, melynek összege a mindenkori minimálbér 10 %-a. A 10. évfolyamtól a tanulók szakképzési munkaszerződést kötnek a vállalatokkal, vállalkozásokkal, melynek keretében önálló jövedelemre tesznek szert.

A jelentkezés az általános felvételi eljárás szabályai szerint történik. A jelentkezők számára felvételi vizsgát nem tartunk, felvételi rangsor meghatározása a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményei alapján történik magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv tantárgyakból. A beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmasság, és a pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés.
Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók jelentkezését is várjuk.